ผู้ป่วยพัฒนาการงดรับบริการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะโทรติดตามอาการและส่งยาทางไปรษณีย์

ผู้ป่วยพัฒนาการงดรับบริการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่จะโทรติดตามอาการและส่งยาทางไปรษณีย์