การให้บริการผู้ป่วยนอก

แนวทางการให้บริการ

  1. กรณีเร่งด่วน และไม่มีอาการเจ็บป่วยทางกาย ให้พาเด็กเข้ารับบริการได้ตามปกติเพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อเบอร์โทร 053-908300 ต่อเบอร์โทรภายใน 73100 (ก่อนพาเด็กเข้ารับบริการ)
  2. กรณีผู้ป่วยนัดพบแพทย์และนัดรับยาเดิมเจ้าหน้าที่จะให้บริการโทรสอบถามอาการ และความต้องการรับบริการเบื้องต้นและให้บริการส่งยาให้ทางไปรษณีย์ พร้อมทำการเลื่อนนัดให้ในครั้งต่อไป
  3. กรณีต้องการรับยาทางไปรษณีย์  รบกวนกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ >> shorturl.at/dtvJZ ค่ะ
    ต้องการปรึกษาเรื่องยา ติดต่อกลุ่มงานเภสัช โทร 053-908300 ต่อ 73125 สามารถติดต่อในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.00 น.
  4. กรณีผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆติดต่อที่ 053-908300 ต่อเบอร์โทรภายใน 73100